Skrædddersyede kurser indenfor følgende emner:

  • Konflikthåndtering
  • Konfliktforebyggelse
  • Håndtering af truende personer
  • Håndtering af fysisk voldsomme personer
  • Håndtering af trusler med våben
  • Afværgeteknikker
  • Nødværgeteknikker

Endvidere tilbyder jeg rådgivning om:

  • Rådgivning om sikker indretning af arbejdspladsen
  • Rådgivning om uddannelsesbehov
  • Rådgivning om lovgivning i forbindelse med anvendelse af lovlig nødværge

Som eksempler på hvad jeg underviser i kan jeg nævne:

Undervisning af personale som arbejder med kontrol af billetter i offentlige transportmidler, undervisning af personale på døgninstitutioner, som har behov for at kunne håndtere fysisk voldsomme personer. Undervisning af personale på uddannelsesinstitutioner, som har ønsket redskaber til at håndtere studerende.

Jeg har undervist vagter i at håndtere konfliktfyldte situationer på offentlig steder.

Jeg har udarbejdet målrettede konflikthåndteringskurser for forskellige personalegrupper.