Mægling & Mediation

Konfliktmægling kan foregå mellem to eller flere parter. Indenfor erhvervslivet kalder man ofte mægling for mediation.  

v

Kontakt os

Konflikt & Kontakt

Bag Konflikt & Kontakt finder du Liselotte og Jesper.

Mægling er en struktureret proces, hvor vi som mæglere er dem, der sørger for processen, men vi træffer hverken en afgørelse eller beslutning i sagen. Det er parterne, der selv finder den løsning, som er mest brugbar for dem.

Mægling hviler på principper som frivillighed, fortrolighed, neutralitet, upartiskhed og selvbestemmelse.

Selve mæglingen kan have forskellig varighed alt efter omfanget, men som udgangspunkt vil det være møder af tre timers varighed ad gangen.

Hvis vi aftaler, at vi skal mægle i en konflikt, vil vi kontakte parterne for at forklare om processen, inden selve mæglingen sættes i gang.

Du vil altid kunne få en telefonisk vurdering af, om en konflikt umiddelbart egner sig til mægling, inden vi indgår en aftale om vores bistand.

Vi tilbyder mægling og meditation både ved konflikter på en arbejdsplads, men også mellem to forretningspartnere, bestyrelsesmedlemmer, i private relationer, mellem naboer mv.

Sådan arbejder vi med konfliktløsning

Det er ikke alle sager, hvor en mægling er den rette metode til at løse en konflikt.
Nogle gange kan en konfliktfyldt situation eller fastlåst arbejdsklima også håndteres ved hjælp af konsulentbistand, hvor vi kan hjælpe med at få afdækket og identificeret årsagerne, og med baggrund i vores undersøgelser kan vi komme med kvalificerede forslag til, hvordan den problemfyldte situation løses.

Vi har både viden om, og erfaring med, konflikter i et organisatorisk perspektiv og individ-perspektiv. Det betyder, at vi kan arbejde med konflikter på flere niveauer.

firmaoplysninger

Telefon:
22 73 18 09

E-mail:
post@konfliktogkontakt.dk

CVR nr.: 40367365

Følg os på Facebook

Følg vores nyhedsbrev