Om Konflikt & Kontakt

Det er vigtigt for os, at vi som konsulenter står på et videnskabeligt og teoretisk solidt grundlag, når vi rådgiver vores kunder.

Vi har lagt vægt på at have relevante uddannelser inden for vores rådgivningsområde. Vores uddannelsesmæssige baggrund sammenholdt med vores praktiske erhvervserfaring giver os det bedste fundament for at kunne yde vores kunder en brugbar rådgivning.

Det er vores formål, at både vores rådgivning og undervisning straks kan anvendes i det praktiske arbejdsliv. Og vi har fokus på at skabe læring for dig og din virksomhed, som du kan bruge og bygge videre på.

Liselotte Fjeldgaard Andersen

Jeg er uddannet Master i konfliktmægling fra Københavns Universitet (MKM).

En Master i konfliktmægling (MKM) giver et indgående kendskab til de psykologiske faktorer, som ligger bag en konflikt, hvordan en konflikt påvirker os, hvordan vi agerer når i befinder os i en konfliktfyldt situation, og ikke mindst hvad der kan forskyde en konflikt.

Jeg kan mægle mellem parter i en konflikt, hvilket er en måde at løse konflikter på, som tager udgangspunkt i parternes selvbestemmelse og bygger på filosofien om, at den løsning som parterne selv finder frem til, er den bedste og mest holdbare for dem.

Jeg har indgående erfaring med forhandling primært i arbejdsforhold, men også i andre situationer. Udover min praktiske erfaring har jeg også beskæftiget mig med forhandling på videnskabeligt niveau, og også derigennem opnået viden om hvad blandt andet køn og magt har af indflydelse i en forhandlingssituation. Jeg har gennemført mange forhandlinger, og jeg bestræber sig altid på, at skabe et godt forhandlingsklima, uden dog at miste øje for målet.

 

 

Jesper Fjeldgaard Andersen

Jeg er master i organisationspsykologi (MPO) fra Roskilde Universitet og er ansat som specialkonsulent på Politiskolen, hvor jeg underviser studerende. 

En Master i organisationspsykologi (MPO) er en akademisk efteruddannelse. Uddannelsen har sat mig i stand til at indgå i organisationer på et organisationspsykologisk kvalificeret grundlag, hvor jeg arbejder med at klarlægge og forstå de psykologiske processer, der finder sted i organisationen herunder mellem ledere og medarbejdere og medarbejdere imellem.

Jeg har endvidere en uddannelse i voksenpædagogik og er specialist i at tilrettelægge og gennemføre uddannelsesforløb. Jeg har mere end 18 års undervisningserfaring fra Politiskolen og fra selvstændig konsulentvirksomhed, hvor jeg blandt andet har fokuseret på relationelle forhold i grupper.

Jeg har især arbejdet med konflikthåndtering og sikkerhedsforhold i såvel private som offentlige virksomheder og har i den forbindelse udviklet og gennemført målrettede kursusforløb for både grupper og individer.

Herudover er Jeg uddannet politiassistent og har over 30 års erfaring fra forskellige stillinger i politiet herunder tjeneste i politiets antiterrorkorps Aktionsstyrken (AKS).

De seneste 18 år har jeg undervist på Politiskolen i forskellige fag som magtanvendelse og konflikthåndtering, polititeori og samfundsforståelse herunder etik, kultur og identitet. Jeg fungerer desuden som vejleder og censor.

Min faglige baggrund, som kombinerer pædagogik og organisationspsykologi, giver mig et særdeles godt grundlag for at formidle og undervise, samt yde konsulentbistand når en virksomhed eller en organisation viser tegn på ubalance i forhold til produktionstab, mistrivsel og forøget sygefravær.

firmaoplysninger

Telefon:
22 73 18 09

E-mail:
post@konfliktogkontakt.dk

CVR nr.: 40367365

Følg os på Facebook

Følg vores nyhedsbrev