Om Konflikt & Kontakt

Det er vigtigt for os, at vi som konsulenter står på et videnskabeligt og teoretisk solidt grundlag, når vi rådgiver vores kunder.

Vi har lagt vægt på at have relevante uddannelser inden for vores rådgivningsområde. Vores uddannelsesmæssige baggrund sammenholdt med vores praktiske erhvervserfaring giver os det bedste fundament for at kunne yde vores kunder en brugbar rådgivning.

Det er vores formål, at både vores rådgivning og undervisning straks kan anvendes i det praktiske arbejdsliv. Og vi har fokus på at skabe læring for dig og din virksomhed, som du kan bruge og bygge videre på.

Liselotte Fjeldgaard Andersen

Liselotte Fjeldgaard Andersen er uddannet jurist/advokat (deponeret) og Master i konfliktmægling fra Københavns Universitet (MKM).

En Master i konfliktmægling (MKM) giver et indgående kendskab til de psykologiske faktorer, som ligger bag en konflikt, hvordan en konflikt påvirker os, hvordan vi agerer når i befinder os i en konfliktfyldt situation, og ikke mindst hvad der kan forskyde en konflikt.

Liselotte Fjeldgaard Andersenkan mægle mellem parter i en konflikt, hvilket er en måde at løse konflikter på, som tager udgangspunkt i parternes selvbestemmelse og bygger på filosofien om, at den løsning som parterne selv finder frem til, er den bedste og mest holdbare for dem.

Liselotte Fjeldgaard Andersen har indgående erfaring med forhandling primært i arbejdsforhold, men også i andre situationer. Liselotte Fjeldgaard Andersen har udover sin praktiske erfaring også beskæftiget sig med forhandling på videnskabeligt niveau, og også derigennem opnået viden om hvad blandt andet køn og magt har af indflydelse i en forhandlingssituation. Liselotte Fjeldgaard Andersen har gennemført mange forhandlinger, og hun bestræber sig altid på, at skabe et godt forhandlingsklima, uden dog at miste øje for målet.

Som jurist og advokat har Liselotte Fjeldgaard Andersen specialiseret sig i arbejds- og ansættelsesret. Hun har i mange år rådgivet i personalejuridiske forhold både på arbejdsgiver- og lønmodtagersiden. Liselotte Fjeldgaard Andersen har opnået en betydelig erfaring fra sin ansættelse i en SKAT og Skatteministeriet, og hun har derfor et særdeles indgående kendskab til de forhold, der gør sig gældende for medarbejdere og ledere på offentlige arbejdspladser.

Herudover har Liselotte Fjeldgaard Andersen erfaring fra sit arbejde som advokat i Ledernes Hovedorganisation, hvor hun har rådgivet både medarbejdere og ledere om deres ansættelsesforhold både i private og offentlige virksomheder.

Kombinationen af den juridiske og konflikt- og forhandlingsfaglige baggrund betyder, at Liselotte Fjeldgaard Andersenkan rådgive om, hvad der kan lade sig gøre inden for de ansættelsesretlige rammer samtidig med, at hun kan rådgive og bistå dig i at få tilrettelagt en proces, hvor du bedst opnår det, du gerne vil i en given situation.

Jesper Fjeldgaard Andersen

Jesper Fjeldgaard Andersen er uddannet organisationspsykolog (MPO) fra Roskilde Universitet og har en baggrund som specialkonsulent og underviser på Politiskolen.

En Master i organisationspsykologi (MPO) er en akademisk efteruddannelse. Uddannelsen har sat Jesper Fjeldgaard Andersen i stand til at indgå i organisationer på et organisationspsykologisk kvalificeret grundlag, hvor han arbejder med at klarlægge og forstå de psykologiske processer, der finder sted i organisationen herunder mellem ledere og medarbejdere og medarbejdere imellem.

Jesper Fjeldgaard Andersen har endvidere en uddannelse i voksenpædagogik og er specialist i at tilrettelægge og gennemføre uddannelsesforløb. Jesper Fjeldgaard Andersen har mere end 15 års undervisningserfaring fra Politiskolen og fra selvstændig konsulentvirksomhed, hvor han blandt andet har fokuseret på relationelle forhold i grupper.

Jesper Fjeldgaard Andersen har især arbejdet med konflikthåndtering og sikkerhedsforhold i såvel private som offentlige virksomheder og har i den forbindelse udviklet og gennemført målrettede kursusforløb for både grupper og individer.

Herudover er Jesper Fjeldgaard Andersen uddannet politiassistent og har over 30 års erfaring fra forskellige stillinger i politiet herunder tjeneste i politiets antiterrorkorps Aktionsstyrken (AKS).

De seneste 15 år har Jesper Fjeldgaard Andersen undervist på Politiskolen i forskellige fag som magtanvendelse og konflikthåndtering, polititeori og samfundsforståelse herunder etik, kultur og identitet. Han fungerer desuden som vejleder og censor.

Jesper Fjeldgaard Andersens faglige baggrund, som kombinerer pædagogik og organisationspsykologi, giver ham et særdeles godt grundlag for at formidle og undervise, samt yde konsulentbistand når en virksomhed eller en organisation viser tegn på ubalance i forhold til produktionstab, mistrivsel og forøget sygefravær.

firmaoplysninger

Telefon:
40 11 15 81

E-mail:
post@konfliktogkontakt.dk

CVR nr.: 40367365

Følg os på Facebook

Følg vores nyhedsbrev