Persondatapolitik

Konflikt & Kontakt behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

De data, vi anvender, omfatter:
De data som vi beder dig oplyse os er sædvanligvis almindelige persondata som navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og faktureringsadresser. Hvis du gør brug af vores personalejuridiske rådgivning vil følsomme data som noter og cpr.nr. nogen gange være nødvendige at indhente. Oplysningerne indhenter vi hos dig som kunde og ikke hos andre.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til forretningsmæssige formål
Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det er fx. i forbindelse med rådgivnings-og coachingforløb hos os eller personalejuridisk bistand. Det kan også være til brug for korrespondance mellem os og vores kunder om fx. tilbudsgivning og fakturering.

Vi indsamler kun relevante og nødvendige persondata
Vi indsamler og opbevarer kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til den ydelse, som vi har indgået en aftale med dig om at levere. Formålet er afgørende for, hvilken type data, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da vores ydelse er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne nedenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold løsning af den opgave eller den aftale som vi har indgået med dig eller din virksomhed.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Vi videregiver ikke persondata til andre med mindre du har givet samtykke hertil, fx i forbindelse med behandling af en personalejuridisk sag.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata.

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata.
Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan kontaktoplysninger nedenfor. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Kontaktperson: Liselotte Fjeldgaard Andersen
Telefonnr.: 40 11 15 81
Mail: post@konfliktogkontakt.dk

firmaoplysninger

Telefon:
22 73 18 09

E-mail:
post@konfliktogkontakt.dk

CVR nr.: 40367365

Følg os på Facebook

Følg vores nyhedsbrev