Organisationsudvikling

Vi yder konsultativ bistand til organisatorisk og personalemæssig udvikling, ligesom vi kan bistå en virksomhed i løsning af ledelses- og samarbejdsproblemer.  

v

Kontakt os

Konflikt & Kontakt

Bag Konflikt & Kontakt finder du Liselotte og Jesper.

Vi beskæftiger os både teoretisk og praktik med de psykologiske faktorer, der er til stede i grupper og organisationer.

Vi kan bistå virksomheder i at analysere på, og intervenere i, uønskede situationer på en arbejdsplads. Det kan være generelle trivselsproblemer, sygefravær mv., men vi kan også bistå både private som offentlige virksomheder i forandringsprocesser, og her yde rådgivning i hvordan en virksomhed mest skånsomt kommer igennem fx omstruktureringer både på medarbejder og ledelsesplan.

Vi kan bistå en virksomhed med konfliktløsning på et organisatorisk plan. Vi kan hjælpe med at afdække, hvorvidt et konfliktfyldt arbejdsmiljø kan begrundes i organisatoriske forhold.

Ofte er det således, at man som ledelse i en virksomhed har vanskeligt ved at se sin egen virksomhed udefra og ind, hvorfor man med fordel kan gøre brug af os som eksterne konsulenter.  

Eksempel fra praksis

En statslig arbejdsplads havde problemer med højt og stigende sygefravær. Ledelsen bad om hjælp til at undersøge, hvilke faktorer der lå til grund for det høje og stigende sygefravær. Der blev udarbejdet en rapport, med baggrund i en interviewundersøgelse og fokusgruppeinterviews, hvor der blev peget på de faktorer, som lå til grund for sygefraværet og som også indeholdte nogle anbefalinger til, hvordan ledelsen kunne arbejde med en nedbringelse af sygefraværet.

Sådan arbejder vi med organisationer

Vi arbejder ud fra et videnskabeligt grundlag og metode, blandt andet anerkendte psykodynamiske metoder som fx interviews og observationer, hvilket gør os i stand til at afdække forhold som ligger under overfladen, og som er årsag til fx stigende sygefravær i en virksomhed.

Sædvanligvis vil der blive udarbejdet en rapport med baggrund i vores fund, hvor vi fremkommer med vores anbefalinger til hvilke tiltag virksomheden kan iværksætte for at løse de udfordringerne den har. Vi tilbyder også at udarbejde og gennemføre læringsforløb og andre tiltag med baggrund i de fund vi har gjort.  

firmaoplysninger

Telefon:
22 73 18 09

E-mail:
post@konfliktogkontakt.dk

CVR nr.: 40367365

Følg os på Facebook

Følg vores nyhedsbrev