Når et dødsfald udløser konflikt i familien

Af Liselotte Fjeldgaard Andersen, Cand.jur., Master i konfliktmægling En arvesag kan føre til konflikter i familien, og en konflikt på grund af en arvesag kan have konsekvenser for generationerne efter. Hjælp fra en konfliktmægler kan være forskellen på, om sagen...

Når jura træder i stedet for personaleledelse

 Liselotte Fjeldgaard Andersen "Jeg er indkaldt til en tjenstlig samtale, HR deltager og jeg må gerne medbringe en bisidder." Sådan er en samtale med et medlem ofte begyndt, da jeg arbejdede som advokat i en fagforening. Der er ikke noget hverken mærkværdigt eller...