Når et dødsfald udløser konflikt i familien

Af Liselotte Fjeldgaard Andersen, Cand.jur., Master i konfliktmægling En arvesag kan føre til konflikter i familien, og en konflikt på grund af en arvesag kan have konsekvenser for generationerne efter. Hjælp fra en konfliktmægler kan være forskellen på, om sagen...

Ny ferielov

Af Liselotte Fjeldgaard Andersen Den 25. januar 2018 vedtog Folketinget en ny ferielov. Den nye lov træder i kraft den 1. september 2020. Det er dog en god idé både som arbejdsgiver og lønmodtager, at sætte sig ind i reglerne nu. Baggrund En ny ferielov har været...

Når jura træder i stedet for personaleledelse

 Liselotte Fjeldgaard Andersen "Jeg er indkaldt til en tjenstlig samtale, HR deltager og jeg må gerne medbringe en bisidder." Sådan er en samtale med et medlem ofte begyndt, da jeg arbejdede som advokat i en fagforening. Der er ikke noget hverken mærkværdigt eller...