Når jura træder i stedet for personaleledelse

Når jura træder i stedet for personaleledelse

 Liselotte Fjeldgaard Andersen “Jeg er indkaldt til en tjenstlig samtale, HR deltager og jeg må gerne medbringe en bisidder.” Sådan er en samtale med et medlem ofte begyndt, da jeg arbejdede som advokat i en fagforening. Der er ikke noget hverken...